Our story

Er was eens...

Het gedachtengoed van Vergeten Verlichting vindt zijn oorsprong op een industriële site in een leiedorp, met bouwsporen van een recent verleden. Dit werd nog aangewakkerd door de verhalen van grootvader, verhalen van lang geleden maar eigenlijk ook niet.

De naam kwam tot stand toen een foto van de jaren '30  na decennia het daglicht zag. Het was een afbeelding in de fabriek van een grote machine en een lampje aan een draadje. Eenvoud en schoonheid, ogenschijnlijk vergeten: Vergeten Verlichting.

Kunstenaarsdorp

De heimat van Vergeten Verlichting is Machelen a.d. Leie. Dit dorp, halverwege de as Gent - Kortrijk, heeft zijn kleinschalige charme weten te behouden. De kerk met kerkplein en aanhorige woningen aan de oude Leiemeander bepalen de dorpskern, en vormen een inspiratie voor meerdere kunstenaars.