Philosofy

Duurzaamheid

Oude materialen hebben als voordeel dat het zijn positieve eigenschappen reeds bewezen heeft. Vergeten Verlichting maakt vooral gebruik van koper. Koper geeft een warme kleur en heeft als voordeel dat het niet roest en dus geen verdere behandelingen nodig heeft. Koperen lantaarns zijn een zeer geschikte oplossing voor buiten. Koper is minder makkelijk te verwerken dan ijzer, maar dit nemen we er graag bij voor een duurzaam resultaat.

Vakmanschap

Ooit was het vakmanschap bepalend, verfijning en trots voor het eindproduct. Alles was als het ware maatwerk. Het lange proces van industriële evolutie en mechanische optimalisatie door de jaren verschuift dit evenwicht naar een ander uiterste. Een uiterste dat zijn eindpunt nog niet heeft bereikt. Snelheid overheerst, 'maatwerk' wordt verdrongen door 'meanstream'. De oude manier van werken dreigt verloren te gaan, dit buiten beschouwing van enkelingen die liefde hebben voor 'de trage productie'.

Kleurtemperatuur

Wij hechten veel belang aan de visuële warmte van het licht. De warme kleur van de oude gloeilamp werd tot op heden nog niet geëvenaard met nieuwe-generatie-lampen. Omschrijvingen als 'warm white' zijn veelbelovend maar zijn niet te vergelijken met de oranje/gele gloed van de gloeidraad, voorlopig althans...

Pure beauty

Sommige objecten zijn ontstaan vanuit louter noodzaak en onthullen in hun eenvoud deels de praktische gedachte van de bedenker. Ze hebben een bepaalde 'eerlijkheid' over zich. Een mooie eerlijkheid die schaars is. Deze verwijzingen naar een tragere tijd geven een bepaalde rust. Wij omschrijven dit als 'eerlijke schoonheid'.

Some objects were created out of practical consideration and reveal in a way, the thoughts of the designer. They have a certain 'veracity', something that is rather scarce in our current world, where very often, quantity surmounts the quality. These objects, however, are reflecting a time from way back when, in which everything was slower. They give us a certain way of tranquility. This tranquility we describe as 'pure beauty'.

 

Vernieuwend met oude materialen

Werken met oude materialen kan beschouwd worden als een eerbetoon aan de verfijning van weleer. Los van deze nostalgische gedachte stijgt de honger van de individuële mens om zich van een ander te onderscheiden. Dit zowel op vlak van de hobby die men beoefent, de reizen die men maakt,... en de omgeving waarin men leeft. De schaarste van oude materialen kan een antwoord bieden op deze differentiatie. Temeer daar deze materialen reeds een leven achter de rug hebben en een mooie 'oude dag' verdienen in een hedendaagse toepassing.

Light and architecture

Wij ervaren de omgeving door wat visueel zichtbaar is. We kijken met onze ogen die het licht opvangen en een beeld scheppen van onze woonomgeving. Het licht bepaalt de kleuren die we zien, het licht vergult en werpt schaduw, het licht reflecteert. Zonder licht is er geen architectuur.

We experience our surroundings in what we see. Ou eyes capture the light and create the image of an interior. The light defines the colors we see, leaves a shadow and reflects. Without the light there is no architecture.