Vergeten verlichting

Vergeten Verlichting: steeds op zoek naar het tijdloze blaast Miguel nieuw leven in oude verlichtingsonderdelen. Laat u verrassen door het tijdloze karakter van de verlichting waarvan u vergeten was dat ze bestond.

 

Light of ohter days or 'Vergeten Verlichting', a unique little company that goes its own way and has specialised in 'forgotten lighting': always striving for timelessness, Miguel Algoet breathes new life into old lighting elements. Let yourself be surprised by the ageless character of the lighting you had forgotten erver existed.

Het oerlicht

Naast de olielamp, is de kaars tot voor kort de meest gebruikte vorm van kunstlicht in onze geschiedenis. De lichtbron bepaalt niet alleen de lichtkleur, maar ook is zij visueel een deel van de armatuur. Graag hanteren wij het principe van de 'naakte' gloeilamp, vergelijkbaar met de vlam van een kaars.

Light and architecture

Wij ervaren de omgeving door wat visueel zichtbaar is. We kijken met onze ogen die het licht opvangen en een beeld scheppen van onze woonomgeving. Het licht bepaalt de kleuren die we zien, het licht vergult en werpt schaduw, het licht reflecteert. Zonder licht is er geen architectuur.

We experience our surroundings in what we see. Ou eyes capture the light and create the image of an interior. The light defines the colors we see, leaves a shadow and reflects. Without the light there is no architecture.